2012-12-31

Direct I/O is mandatory if the files are on a Network Attached Storage (NAS)

If you have NFS mount points, yuor linux/unix box will not use filesytem cache . It will be only direct IO

ZFS inifiniband traffic

When using a ZFS appliance with Exadata- Infiniband traffic is severely affected [ID 1351805.1]

2012-12-27

CSSD aborting from thread clssnmvDiskPingMonitorThread

11.2.0.3 CRS Abort With "CSSD aborting from thread clssnmvDiskPingMonitorThread" if Only One Voting Disk/File is Configured [ID 1466639.1]

2012-12-24

21DEC


Între Revoluţia Română şi "revoluţia" din ziua "sfârşitului lumii" s-au scurs o seamă de ani şi am păşit dintr-un secol zbuciumat într-un secol care-şi găseşte cu greu pacea. Amintirile sunt mai blânde, mai rotunjite. Sunt mai ales depre sentimentul aproape insondabil al libertăţii totale, speranţele aproape fără limite şi visele fără bariere din acele zile. Aminitirile sunt despre deşteptarea de conştiinţe şi despre multe feluri de curaj.
La 23 de ani după Revoluţia Română, ne mulţumim să trăim în prezentul diurn, cu gândul la viitorul de peste trei zile şi uitând comod de trecut. Libertatea este un lux pe care ni-l putem oferi şi proteja doar cu trudă. Gândurile, visele şi curajul sunt cuminţi şi pragmatice. Am devenit prea sceptici, prea înţelepţi ca să mai facem Revoluţie. Îndrăzneala noastră ţine cât să avem revolte personale, în folos individual. Firesc, trăim aproape exclusiv pentru noi, lipsindu-ne altruismul, un pic inconştient, de a îndrepta ceva din lumea de afară.
În 21 decembrie 2012 lumea de afară înseamnă, de exemplu, un Parlament bizar, pe care abia l-a încăput o sală indecent de mare şi în care cei cărora le-am dat votul rumegă de zor covrigei, gumă sau rămân "inteligent" surprinşi de arhitectonica tavanului. Pentru ce să te revolţi? Ce să îndrepţi? Pe ce să-ţi iroseşti altruismul?

2012-12-23

momentos

http://vimeo.com/17896628

don't give hope

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tLpsDamWdIM

history of the temporary tablespace usage

http://www.pythian.com/news/38635/sleuthing-for-temporary-space-spendthrifts

ORA-10873


ORA-10873: file 1 needs to be either taken out of backup mode or media recovered

It means that you stopped the database when there was a hot manual backup in place ( or some part of your database remained in backup mode long before )

Solution :
startup  mount ;
alter database end backup ;
alter database open ;

2012-12-20

required rpm packages for installing oracle database on oracle enterprise linux 6.3 64bit


https://www.oratoolkit.ch/knowledge/howto/installation/seSrv-11g-R2-on-OEL-6.3-x86_64.php

2012-12-19

clustering factor explained

http://richardfoote.wordpress.com/2012/12/19/storage-indexes-vs-database-indexes-part-ii-clustering-factor-fast-track/
The Clustering Factor (CF) is the most important index related statistic, with the efficiency of an index performing multi-row range scans very much dependent on the CF of the index. If the data in the table is relatively well clustered in relation to the index (i.e. it has a “low” CF), then an index range scan can visit relatively few table blocks to obtain the necessary data. If the data is effectively randomised and not well clustered in relation to the index (i.e. has a “high” CF), then an index range scan has to visit many more table blocks and not be as efficient/effective as a result. The CBO will be less inclined to use such an index as a result, depending on the overall selectivity of the query.

2012-12-13

2012-12-09

how to make a high end VDI with little money

http://myworldofit.net/?p=540
you can install windows 2008 server and then play with ocz revodrive 3 x2 because you can use the drivers from windows 7 ( the only ones officially released )

2012-12-07

2012-12-06

how to test the memory of your x64 server

if you have a server with more than 64GB , use memtest for servers : http://www.memtest86.com/

2012-12-03

best flash pcie card for oracle database ( warehouses )

OCZ z-drive R4 allows a lot of throughput ( in terms of MB/s )