2012-08-31

error code 29506 while installing sql server management studio express

http://www.techrepublic.com/forum/questions/101-255598/error-29506-while-installing-sql-server-management-studio-express

Run a command prompt as an administrator and after that launch the .msi ( or exe ) file from there to install the management studio.

how to install ADT plugin offline

qdevarena.blogspot.com/2010/05/download-android-sdk-standalone-for.html

2012-08-30

use total recall instead of triggers


http://www.oracle.com/technetwork/database/storage/total-recall-whitepaper-171749.pdf

how to get file owner for a file in java

http://stackoverflow.com/questions/3096805/how-do-i-get-the-name-of-a-files-owner-in-java


That't not possible until Java 7. With Java 7 you could use Files#getOwner() for this.
Path path = Paths.get("/path/to/file.ext");
UserPrincipal owner = Files.getOwner(path);
String username = owner.getName();
Prior to Java 7 your best bet is running a command or JNI in combination with some platform native code. ( you could also use JANA library)

2012-08-29

Koksspac

Ora-07445: Exception Encountered: Core Dump [Koksspac()+352] [Sigsegv] [Addressnot Mapped To Object] [ID 1304534.1]

glassfish error message Interrupting idle Thread

GlassFish Server 3.x Log (server.log) Shows "Interrupting idle Thread" Messages [ID 1484459.1]

2012-08-28

2012-08-27

ORA-14039


Creation of Local Unique Partitioned Index Results in ORA-14039 [ID 209146.1]

how to automatically create partitions on a table


the following java program will help you to build the syntax for creating monthly partitions


package creare_automat_partitii_oracle;

/**
 *
 * @author
 *
 * rezultatul trebuie sa fie ceva de genul
 * ...
 * PARTITION P2012_11 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/12/2012', 'DD/MM/YYYY')) TABLESPACE EVAT04,
 * PARTITION P2012_12 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2013', 'DD/MM/YYYY')) TABLESPACE EVAT04,
 * PARTITION P2013_12 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2014', 'DD/MM/YYYY')) TABLESPACE EVAT04,
 * PARTITION PDEFAULT VALUES LESS THAN (MAXVALUE) TABLESPACE EVAT04 )
 *
 * Pentru indecsi, trebuie sa apara ceva de genul
 * CREATE INDEX invoices_idx ON invoices (invoice_date) LOCAL
 * (PARTITION invoices_q1 TABLESPACE users,
 *  PARTITION invoices_q2 TABLESPACE users,
 *  PARTITION invoices_q3 TABLESPACE users,
 *  PARTITION invoices_q4 TABLESPACE users);

 */
public class Creare_automat_partitii_oracle {

    static int iAn_start = 2004;
    static int iAn_final = 2014;
    static String sTablespace = "USERS"; // radacina cuvantului din numele tbs-urilor unde vor fi partitiile pe ani
    static String sCriteriu_partitionare = "create table .... (col1,col2...)  PARTITION BY RANGE (RUN_DATE)";
   
   

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
       partitionare_dupa_luna();
    }
   
    public static void partitionare_dupa_luna() {
        StringBuilder sScript_index = new StringBuilder("create index ... on ....(...) LOCAL " + "(") ;
       
        System.out.println(sCriteriu_partitionare);
        System.out.println("(");


        for (int i_an = iAn_start; i_an <= iAn_final; i_an++) {
            for (int luna = 1; luna <= 12; luna++) {

                String sNume_partitie;
                StringBuilder sb = new StringBuilder();

                int iAn_urmator_la_range;
                String sLimita_superioara;

                //construiesc un string de tipul P2012_01
                sb.append("P");
                sb.append(i_an);
                sb.append("_");
                sb.append(String.format("%02d", luna)); //pt a formata corect la 2 zecimale luna .... P2012_01..P2012_02...P2012_12

                sNume_partitie = sb.toString();

                // treb sa afisez ceva de genul TO_DATE('01/02/2012', 'DD/MM/YYYY')
                String sLuna_urmatoare_la_range;

                //daca sunt in ultima luna a anului, atunci limita sup a partitiei e prima luna din anul urmator
                if (luna == 12) {
                    sLuna_urmatoare_la_range = "01";
                    iAn_urmator_la_range = i_an + 1; //i_an creste cu 1 , pentru ca e ultima luna din an iar limita sup e 01.01.anulurmator
                } else {
                    sLuna_urmatoare_la_range = "" + String.format("%02d", luna + 1); // limita lunii creste cu o unitate
                    iAn_urmator_la_range = i_an; //anul ramane neschimbat
                }

                sLimita_superioara = new String("(TO_DATE(\'01/" + sLuna_urmatoare_la_range + "/" + iAn_urmator_la_range + "\', \'DD/MM/YYYY\'))");

                //System.out.println(sNume_partitie + " --> " + sLimita_superioara);
                //numele tablespace-ului va contine si anul din care e partitia --> variabila i_an din primul for
                System.out.println(" PARTITION " + sNume_partitie + "  VALUES LESS THAN " + sLimita_superioara + " TABLESPACE " + sTablespace.concat("_" + i_an  ) + " ,");
               
                //construiesc si scriptul pentru partitionarea indecsilor
                sScript_index.append("\n" + "PARTITION " + sNume_partitie + " TABLESPACE " + sTablespace.concat("_" + i_an  ) + " ," );
            }
        }

        System.out.println(" PARTITION PDEFAULT VALUES LESS THAN  (MAXVALUE) TABLESPACE " + sTablespace);
        sScript_index.append("\n" + " PARTITION DEFAULT TABLESPACE " + sTablespace  + " ); ");

        System.out.println(");");
       
        System.out.println("");
        System.out.println("Scriptul pentru partitionarea indexului ");
        System.out.println(sScript_index);

    }
}

2012-08-26

jap vs ro

http://www.adevarul.ro/opinii/comentarii/andrei_craciun-editorial/Cine_a_ucis-o_pe_Yurika_Masuno_7_760793914.html#

http://wafu.ro/iarta-ne-yurika-masuno-caci-nu-stim-cum-se-fa

 Dacă nu ai avut nenorocul să fi pierdut prea devreme o rudă sau un prieten, dacă nu ai asistat la o tragedie mult prea timpuriu în viata, când eşti tânăr nu ştii ce înseamnă când ti se spune că un om a murit. Nu-ti poti inchipui că cineva a fost şi acum nu mai este. Imaginea unui coşciug îti este cunoscută doar din filme, iar acolo totul este, oricum, stilizat. Desigur, auzi numeroase poveşti şi moartea nu-ti este cu totul şi cu totul străină. Totuşi nu ştii cum să reactionezi când cineva îti spune că cineva nu mai este. Dacă nu ai privit un cadavru rece în fată, realizând că este ultima dată cand vezi pe cineva care avea planuri pentru ziua de mâine, nu ştii nici ce să spui, nici ce să faci. Rostul lucrurilor îti scapă şi e normal şi să te pierzi şi să nu întelegi şi să spui cuvinte anapoda şi să plângi şi să taci şi să urli. Cultura umană a inventat ritualuri pentru astfel de situatii, pentru că individul nu este niciodată pregătit, aşa că grija întreagă trebuie să pice în bratele comunitătii, cea din care s-a desprins cel decedat. 

2012-08-24

sql agent with sql server express

http://standalonesqlagent.codeplex.com/
The Standalone SQL Agent provides SQL Express users with the ability to use the SQL Server Agent features of the database system even though Microsoft has decided to remove the SQL Agent from the SQL Express product.

2012-08-23

download netapp technical reports

http://www.netapp.com/us/library/technical-reports.html

Instance crashed with ORA-481


Bug 11875294  LMS gets stuck during DRM, Instance crashed with ORA-481

ORA-481 ORA-29701

ORA-481 ORA-29701: LMON Crashes Instance After EAGAIN in sgipcnDSRecv [ID 1461897.1]

2012-08-21

Top 5 Oracle RAC Instance Crash Issues

Top 5 RAC Instance Crash Issues [ ID 1375405.1]

2012-08-20

MsgCheckLEBOM

ORA-7445 [Msgchecklebom] Running RMAN Backup with HP Data Protector [ID 1298768.1]

resource_io_calibrate$

How To Delete Calibrate I/O In The Instance [ID 1393405.1]

PRVG-0700

PRVG-0700 : CRS stack must be running on the local node for performing rolling upgrade [ID 1469586.1]

GTX

Auto-tuning: Shutting Down Background Process GTX [ID 1481153.1]

2012-08-19

sigur

"viata te executa cand esti mai sigur pe tine"

2012-08-16

Qkswcdriver

ORA-07445 Exception Encountered: Core Dump [Qkswcdriver()+180] [ID 1384785.1]

OWB Control Center Service

How to Disable the OWB Service from Starting up Automatically upon Database Startup [ID 395325.1]

2012-08-14

GridPlugPlayInfoUI

[INS-08106] Unexpected error occurred while loading the view 'GridPlugPlayInfoUI' associated to state 'GridPlugPlayInfoUI' [ID 1483576.1]

west

Nimic nu îți zguduie lumea mai tare decât să intri în contact direct cu alta, total diferită de a ta. Când ești acolo, între oameni de pe aceeași planetă, dar total diferiți de tine, îți dai seama că poate viața nu se reduce la principiile și valorile cu care ai crescut. Societatea occidentală ne determină să ne credem speciali, că totul ni se cuvine, doar o viață avem și trebuie s-o trăim la maxim. Trebuie să ne dorim din ce în ce mai mult, să ne autodepășim, să mai ridicăm un etaj la vilă, să mai luăm o mașină și un iPhone la copilul de 7 ani. Așa, să ne simțim noi bine ca oameni.

http://www.tvdece.ro/jocurile-foamei-in-realitate/

2012-08-10

netapp storage tiering

see http://media.netapp.com/documents/tr-4070.pdf
and http://media.netapp.com/documents/wp-7127.pdf


A Flash Pool is the newest addition to the NetApp® Virtual Storage Tier. It is a technology that allows Flash technology in the form of solid-state disks (SSDs) and traditional hard disk drives (HDDs) to be combined to form a single Data ONTAP® aggregate.

Essentially it is the addition of SSDs into an aggregate to provide a high-bandwidth, lowlatency location that is capable of caching random reads and random overwrites. The feature does not require a license and works with any NetApp SSDs and one type of HDD per Flash Pool. That is, SSD and SAS performance drives can be combined to make a Flash Pool, or  SSD and SATA capacity drives can be combined to make a Flash Pool. You cannot combine SSD, SAS, and SATA into a single Flash Pool.

Only one type of spinning drive can be combined with SSDs to create a Flash Pool. For example, it’s acceptable to have SATA and SSD, or you can have SAS (or FC) and SSD. The combination of SATA and SAS and SSD is not allowed in the same aggregate.

A Flash Pool can only be created from 64-bit aggregates. You cannot create a 32-bit Flash Pool or convert an existing 32-bit aggregate into a Flash Pool.
Once the SSDs are placed in a Flash Pool they are required in that aggregate as long as it exists.
Flash Pool is available starting in Data ONTAP 8.1.1 operating in both 7-Mode and ClusterMode.

The SSDs do not increase the storage capacity of the aggregate. The SSD space is used to cache the most frequently accessed data. It does not add any user-visible space to the aggregate.
You can mix SATA and SSD in the same DS4243 shelf. You cannot mix SSD and SAS drives in the same shelf.

A Flash Pool cannot be reversed to a normal aggregate. The data must be copied to another location and the Flash Pool aggregate destroyed and rebuilt. The data can then be copied back..

For FAS3100 and FAS3200 series that support Flash Pool, the recommended minimum number of SSDs is a 3+2 (3 data + 2 parity) RAID group. (This assumes NetApp RAID-DP ® protection.)


2012

http://www.agrointel.ro/495/seceta-lui-2012-cronica-unui-an-prost/

2012-08-08

how to convert from sqlserver to oracle

http://st-curriculum.oracle.com/obe/db/hol08/sqldev_migration/mssqlserver/migrate_microsoft_sqlserver_otn.htm

how to import a 11GR2 database in a 11gr1 or 10GR2 database

Let's suppose you have a 11.2.0.X Oracle database and you want to import it ( entire or only some schemas )  into a 11.1.0.7 database or 10.2.0.X database

Solution : export from the beginning , with a compatible parameter :
expdp version=10.2
or
expdp version=11.1

After that, take the dump, move it to an oracle datapump directory on the destination server and start the import

2012-08-07

why oracle is not using my index

see also http://richardfoote.wordpress.com/2009/06/09/the-cbo-and-indexes-an-introduction-absolute-beginners/

basic index range scan cost = index blevel + ceil(index selectivity x leaf blocks) + ceil(table selectivity x clustering factor)


In order to have a lower cost for index scans, usually is good to change/lower the clustering factor for an index
exemple :

 exec dbms_stats.set_index_stats (ownname=>'OWNER_XXX',indname=>'INDEX_IDX',clstfct=>10);


java.lang.OutOfMemoryError: requested -4 bytes for size_t

Java SE Fails After Patch Installation with "java.lang.OutOfMemoryError: requested -4 bytes for size_t " or "Illegal Instruction" [ID 1276808.1]

2012-08-02